ja_mageia

There are no translations available.

A DunaCent Kft-nek a mai napon nem áll fenn tartozása az EMFESZ Kft felé, sőt, az EMFESZ Kft. tartozik a DunaCent Kft-nek.

715/2009/EK rendelet és az európai ÜKSZ
There are no translations available.

Az Európai Unió harmadik energiacsomagjában elfogadott 715/2009/EK rendelet (Rendelet) célja, hogy tovább javítsa a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeit.

A Rendeletben meghatározott Földgázpiaci Szállításirendszer-üzemeltetők Európai Hálózatának (földgázpiaci ENTSO) létrehozásával az Európai Közösségen belüli földgázszállító hálózat optimális üzemeltetésének biztosítása a cél. Az ENTSO tízéves hálózatfejlesztési tervet dolgoz ki és részt vesz az európai ÜKSZ létrehozásában. Ez utóbbi kialakításához a Bizottsággal, az  Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségével (ACER) és egyéb érintettekkel való konzultációt követően egy prioritási listát állít fel, melyben meghatározza azon területeket, melyekre ki kell terjednie az ÜKSZ-nek. Az Ügynökség a Bizottság felkérésére, az ENTSO-val és egyéb érintettekkel konzultálva keret jellegű iránymutatást készít, melyben összefoglalja az adott területre vonatkozó, az ÜKSZ megalkotása során követendő elveket. Ez alapján a Bizottság felkérésére az ENTSO dolgozza ki az ÜKSZ-t a közösen létrehozott keret jellegű iránymutatásokkal összhangban. Az Ügynökség véleményezi a szabályzatot, és ha az összhangban van a keret jellegű iránymutatásokkal, akkor javasolja a Bizottságnak elfogadásra. Amennyiben a keret jellegű iránymutatást, vagy az ÜKSZ-t nem dolgozza ki annak felelőse, akkor a Bizottság jár el helyette. Az európai ÜKSZ létrehozása egy minimum másfél éves folyamat , mely azonban indokolt esetben jelentősen meghosszabbítható.

Tekintve, hogy mind a földgázpiaci ENTSO, mind pedig az Ügynökség felállítása folyamatban van, jelenleg az Európai Villamosenergia és Gázipari Szabályozók Csoportja (ERGEG) készíti elő a keret irányelveket. A földgázpiacra vonatkozóan elsőként a kapacitásallokációs irányelv tervezetet (E10-GWG-66-03) készítette el az ERGEG, figyelembe véve a Rendelet kapacitásallokációs, torlódáskezelési, és egyensúlytartási szabályok kialakítására vonatkozó rendelkezéseit.

Az irányelv megalkotása során egy ideális modell elérése volt az ERGEG célja. Elképzelése szerint ez a piaci területek összekapcsolása (entry-enxit zónákba szervezése virtuális hubokkal), valamint az azonos elvek mentén, EU szinten szervezett allokáció, egységesített termékek mentén valósulhat meg.

A kapacitástermékek kialakításánál az egységesítés volt a cél: a keretirányelv tervezet egységes napi, havi, negyedéves nem megszakítható kapacitásterméket vezet be;  meghatározott kapacitásmértéket fenn kell tartani rövid távú lekötésre. A megcélzott piaci modellt leginkább támogató, újszerű elképzelés a határkeresztező kapacitás csomagtermék, mely a határkeresztező ponti entry és exit kapacitásokat egyben tartalmazza. Ez nem csak allokációs szempontból hasznos, hanem arra is lehetőséget ad, hogy a rendszerhasználók egy szerződésben kössék le a kapacitást, és egyetlen nominálást adjanak le a kapacitásra. Az EU szinten szervezett kapacitásallokációs eljárásnál torlódások esetén az aukció az elfogadott allokációs mechanizmus, pro-rata eljárás csak átmeneti jelleggel alkalmazható, és a „first come – first served” elv tiltott. Az előírások megvalósítását legjobban a szállítási rendszerüzemeltetők egységes adminisztrációs felületi támogatják, melyeket az irányelv tervezet szerint az érintett szereplők közösen üzemeltetnek, és internet alapon működtetnek.

Az Ügynökség 2011-es éves munkaprogramja szerint a kapacitásallokációs irányelv mellett jövőre még három témában várható a keret irányelv megalkotása, melyek az egyensúlyozási szabályok, a szállítási tarifák összehangolása, valamint az interoperabilitás.

 

DunaCent Kft. Gázkereskedelmi Ágazat

2010 GázCent - DunaCent Kft. A tartalomváltoztatás jogát fenntartjuk.
Design: www.gauss.hu